Opis društva

8. maja 2015 smo ustanovili Društvo lastnikov gozdov Keltika. Društvo deluje na območju občin Idrija, Logatec in Cerkno.

Ime je društvo dobilo po cesti, ki povezuje vse tri občine. Združuje lastnike gozdov, njihove družinske člane ali druge zainteresirane za povezovanje gozdno – lesne verige, dvig znanja s področja gozdarstva in nege gozdov.

Eden izmed ciljev društva je tudi skupni nastop lastnikov gozdov na trgu, saj smo skupaj lahko bolj konkurenčni. Ustanovnih članov je osemnajst, interesa za včlanitev pa je še veliko, kar kaže na veliko potrebo po združevanju na tem področju.

Organa društva sta upravni odbor in nadzorni odbor, ki ju sestavljajo člani iz vseh treh občin. Željo po vključitvi v društvo lahko podate članom upravnega odbora ali pišete na elektronski naslov društva.