OBČNI ZBOR DRUŠTVA LASTNIKOV GOZDOV ˝KELTIKA˝

Dne 18.03.2016 smo imeli sestanek člani upravnega in nadzornega odbora DLG  Keltika.

Lista prisotnosti:

 • Ivan Mivšek
 • Marjan Podobnik
 • Ivan Markič
 • Boštjan Čemažar
 • Anže Rijavec
 • Gregor Kejžar
 • Mirko Kavčič
 • Peter Istenič
 • Sandi Bončina

Upravičeno odsoten

 • Jože Žust

Dnevni red                           

 • Predstavitev upravnemu in nadzornemu odboru o planu dela za leto 2016 s strani predsednika društva. Izkaže se saldo na računu društva (190 evrov) na dan 18.03.2016. Sprejme se sklep o povišanju članarine (20 evrov na člana). Sklene se,  da se  potencialnim parterjem (Pil impex,Totum,…) da spisek članov. Na ta način bi imeli trgovci spisek članov v svoji bazi,kateri bi bili upravičeni do popustov s strani potencialnih partnerjev- trgovcev.
 • Poudari se pomen oglaševanja v medijih (radio Odmev, Notranjski val, Logaške novice, ter ostalih medijih, ki pokrivajo območje delovanja društva).
 • Društvo DLG Keltika se poveže z Društvom lastnikov gozdov Slovenije.
 • Oglašuje se na spletni strani društva ponudbo in povpraševanje članov. Za verodostojnost oglasov je odgovoren vsak član zase. V ta namen se v orodno vrstico spletne strani društva doda gumb o ponudbi in povpraševanju članov. Poudari se prednosti društva( člani lahko skupno ponudimo storitev, katero en izvajalec ni zmožen opraviti- npr. en član lahko vlači,drugi vozi s prikolico itd).
 • Na energetskem delu je potencial v ponudbi sekancev, če se vanj aktivno vključi tudi zadruga in je prek nje možno pogajanje in trženje.
 • Poizkuša se pridobiti nove člane, ter potrdi sprejem novih članov.
 • Določi se zapisnikarja( Sandi Bončina) , ter po dva overitelja zapisnika ( Anton Pivk in Franc Kogovšek)

Nadzorni odbor je z vsemi zgoraj naštetimi točkami seznanjen in se z njimi strinja.

 

Zapisnik sestavil:                 Sandi Bončina

Overitelja zapisnika:           Anton Pivk

                                               Franc Kogovšek

 Idrija, 18.03.2016