Zapisnik upravnega odbora društva lastnikov gozdov keltika

                                                                 

  • Prisotni: Ivan Mivšek, Boštjan Čemažar, Ivan Markič, Jože Žust, Mirko Kavčič, Sandi Bončina.
  • Upravičeno odsoten: Gregor Kejžar
  1. Pridobivanje novih članov- vsi prisotni smo se strinjali, da je potrebno večje angažiranje za pridobivanje novih članov društva. Domenili smo se, da bo vsak poskušal pridobiti nekaj novih članov. Naredi se novo pristopno izjavo z izpisanim tekočim računom društva, ter obenem tudi potrdilo o vplačilu članarine. Na podlagi vplačane članarine in podpisane pristopne izjave, upravni odbor potrdi novega člana.
  2. Pridobivanje sponzorjev- poskušalo se bo pridobiti sponzorje. Za to smo zadolženi člani upravnega odbora,vsak v »svojem« okolišu (Cerkno, Idrija, Logatec),oziroma tudi v širši okolici,vkolikor bo interes s strani sponzorjev (npr Tržič,če tam kupujejo člani ki so s strani potencialnih sponzorjev prepoznani kot kupci društva)
  3. V mesecu Oktobru poteka v Avstriji sejem gozdarstva »Austrofoma«. Ker je organizacija dotičnega ogleda precejšen organizacijski zalogaj, časa pa premalo,smo se člani upravnega odbora strinjali,da se letošnje leto priključimo drugim društvom-organizatorjem. Vabila le-teh se objavi na spletni strani, člani pa se lahko sami odločijo,katera ponudba je zanje najbolj ustrezna.

 

 

 Idrija,04.09.2015                                               Zapisnik zapisal Sandi Bončina