Opis zadruge

Zadruga je bila ustanovljena 8. 12. 2014. Osnovni namen ustanovitve zadruge je bil in bo tudi v prihodnje povezovati čim večje število poslovnih subjektov na območju občine Idrija, ki se na kakršen koli način ukvarjajo z gozdarsko in lesarsko dejavnostjo. Glavni cilj je, da se na podlagi medsebojnega povezovanja doseže večjo učinkovitost in konkurenčnost na trgu. Zadrugo je ustanovilo sedem članov, ki lahko skupaj zagotavljajo kompletno ponudbo blaga in storitev v gozdno lesni verigi. Člani zadruge ugotavljamo, da lahko postanemo močnejši le z medsebojnim povezovanjem, ne pa, da smo si med seboj konkurenca.

Z organiziranim odkupom lesa v povezavi z Društvom lastnikov gozdov Keltika želimo lastnikom zagotoviti konkurenčne odkupne cene, les pa v največji možni meri predelati v domačem okolju. Zadruga želi svoje območje poslovanja razširiti tudi na območje občine Logatec in Cerkno. Član zadruge lahko postane vsaka tretja oseba, ki poda pisno pristopno izjavo in sprejme pravila zadruge, ki jih dobi na vpogled ob oddaji pristopne izjave. O sprejemu novega člana na koncu odloča občni zbor zadruge.

Naslov:

GOZDARSKO LESARSKA ZADRUGA GOLEZ IDRIJA z.o.o.

Godovič 152

5275 GODOVIČ

Email:

zadruga (at) golez-keltika.si