Osnovni podatki

Gozdarsko lesarska zadruga GOLEZ Idrija z.o.o.

Skrajšano ime: GOLEZ IDRIJA z.o.o.

Sedež zadruge:

Godovič 152
5275 Godovič

Davčna številka: 21559287
Matična številka: 6760198

Ustanovitelji

 • SMART INDUSTRIES d.o.o.,
  Godovič 152,
  5275 Godovič

 • ŽAGA RUPNIK d.o.o.,
  Dole 20,
  5280 Idrija

 • KGZ HOLZER z.o.o. Zadlog,
  Zadlog 73,
  5274 Črni Vrh nad Idrijo

 • GOZDARSTVO JURIJ RUPNIK s.p.,
  Mrzli log 13,
  5274 Črni Vrh nad Idrijo

 • GOZDARSTVO RUPNIK GREGOR RUPNIK s.p.,
  Črni Vrh 27 D,
  5274 Črni Vrh nad Idrijo.

 • MIRKO KAVČIČ - MATJAŽ –
  PREDELAVA LESA - NOSILEC DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI,
  Zavratec 27,
  1373 Rovte

 • GOLCAR, gozdarske storitve, d.o.o.,
  Pot v Češnjice 24,
  5280 Idrija

Direktor in odgovorna oseba:

Franc Pivk,
Zadlog 73,
5274 Črni vrh nad Idrijo

Preglednik poslovanja:

Simon Rupnik,
Dole 20,
5280 Idrija

Ker je število članov manj kot 10 (deset), zadruga nima upravnega in nadzornega odbora. Najvišji organ zadruge je občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani.